Lägenhetsbebyggelse

Torplämning bestående av spridda grundstenar och röjda ytor.Bevuxet med fruktträd.Skylt: Mariannelund torpetBrotorpet (Gamla) 1706 - 1863

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.