Bolund, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning bestående av en husgrund med spismursrest, spridda grundstenar, en källargrund, potatisgrop, stenmurar, röjningsrösen och röjda ytor. Skylt: Mariannelund torpetBolund 1798 - 1905.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.