Minnesmärke

Minnessten, granit, 2.7 m h, 0.85 m br (SV), 0.5 m tj nedtill och0.25 m tj upptill. Inskriptionen på slipad yta, 0.86 m h och 0.68m br, åt NV. Över inskriptionen, ett Gripendjur?Inskription: 1782 - 1796KALMAR REGEMENTESIN MÖTESPLATS HÄRMARIANNELUNDSGRUNDLÄGGAREGENERALENGUSTAV ADOLF von SIEGROTHSKÄNKTE MARKOMRÅDETMINNESSTENEN RESTES1948

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information ka…