Vägmärke

Vägmärke.
Vägmärke, Uppland 1953
Vägmärke
Sverige, Värmland, Torsby, Älvdals, Bograngsberget, 0 (Avbildad, ort)