Boplats

Boplats utan synlig anläggning, med en ungefärlig utsträckning avca 70x30 m (NÖ-SV). Enligt uppgift har ca åtta stenredskaphittats, både på stranden och ute i vattnet. Dessa utgöres av 2stenyxor, 1 flintdolk, 1 flintkniv (spets?), 4 pilspetsar och 1flintskrapa. Dessutom har några flintskärvor hittats. Några avfynden förvaras i Hultsjö hembygdsgård.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Inf…