Toras hög, Stenkammargrav

Hällkista i stensättning. Hällkistan är ca 5 m l (N-S), 0.5 - 0.7m br och 0.2 - 0.5 m dj. I V långsidan syns 3 hällar, 0.6 - 1.35m l och 0.2 - 0.25 m tj samt in- och utvändigt 0.2 - 0.4 m h. DenN gavelhällen är 0.9 m l och 0.25 m tj samt in- och utvändigt 0.2m h. Den S gavelhällen är 1.1 m l och 0.4 m tj samt utvändigt inivå med stensättningens yta och invändigt 0.3 m h. I Ö långsidansyns 4 hälla…