Överförd

Är registrerad som RAÄ-nr 192 i Eksjö stad.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.