Lägenhetsbebyggelse

1) Torplämning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.