Fossil åker

Område med röjningsrösen, 1200x200 - 350 m (huvudriktning N-S), bestående av uppskattningsvis 1000 röjningsrösen. Dessa är mestadels oregelbundna, 3 - 6 m diam och 0.2 - 0.6 m h. Enstaka röjningsrösen är intill 8 m diam. Röjningsrösena har omväxlande flack och något toppig profil. Nästan samtliga röjningsrösen är övermossade.Avståndet mellan röjningsrösena varierar, 5 - 40 m. De ligger tätast på m…