Fossil åker

1) Område med röjningsrösen 310x200 m (NNÖ-SSV) enligt markeringpå registerkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.