Fossil åker

Område med röjningsrösen 110x110 m enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.