Lönnelund, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, inom ett ca 90x70 m st (Ö-V) område är en husgrundmed spismursrest, en uthusgrund, röjningsrösen och röjda ytor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.