Stensättning

Stensättning, rund, 9 m diam och 0.5 m h. Fyllning av 0.3 - 0.5 mst stenar. Omplockat i ytan och till stor del övermossat. Bevuxenmed flera barrträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.