Fossil åker

1) Område med röjningsrösen 320x50-220 m (N-S) enligt markeringpå registerkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.