Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrund(gamla bostadshuset), 1 källare och 1 igenfylld brunn.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.