Fyndplats

Fyndplats för eldslagningssten, enl. markägaren Sven Svensson,Sävsebo 1:1B. Eldslagningsstenen hittades vid dikning förmossodling cirka 1950 vid den stora kanalen av markägaren, somockså förvarar den.Stenen är 111 mm l, 42 mm br och 25 mm tj. Runtom kanten är enränna för fastsättning. Materialet är ljus sandstensliknandesten.Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetss…