Bytomt/gårdstomt

Bebyggelseplats, Bekets gamla tomt, enl. ortsbefolkningen, bl.a.Allan Svensson, Bexet 1:4. Två närbelägna området har utpekatssom de platser där byn låg förr.1) Denna plats utgörs av en höjdplatå av tämligen plan mark. Tvåstörre röjningsrösen finns i områdets Ö del. I dess V del finnsen förhöjning med en gammal stubbe i, jord och röjningssten(dumphög eller rotvälta) med flera av stenarna sannolik…