Boplats

Stenåldersboplats, (?), oklar begränsning, enl. markägaren inomen ca 60x60 m st åkeryta. Vid inventeringstillfället 1983gjordes inga fynd på angiven plats. Markägaren har på platsentillvaratagit 1 spån. Spånet mäter 24x8x4 mm och har triangulärtsnitt. Den rundade toppen samt båda långsidorna uppvisar småretuscher. Hittades vid plöjning 1972 av Inge Sundqvist.Förvaras i Hylte 2:5. Ytterligare flint…