Hembygdsgård

1) Hembygdsgård, 210x140 m (Ö-V, inhägnad med trådstaket.Bestående av ca 10 timrade byggnader och lösfyndssamling. Byggnadernaföljer numeringen i Smål. kulturbilder 1979 och är:Parstuga, 1800-talets början. Flyttad från Kanarp, Öbbestorp 1959.Stora rummet med tapetmålningar av P Wassborg skildrande lokala motiv.Vindsrummet rymmer del av samlingarnas totalt över 500 föremål, bl.aenstaka föhistorisk…