Stensättning

1) Stensättning, kvadratisk, (NNV-SSÖ) ca 13 m sida och 1.1 m h.Övertorvad med i ytan synliga stenar, 0.2 - 0.4 m st. Kantkedja,delvis synlig, 0.5 m h av stenar, 0.5 - 0.8 m l. I hörnen klumpstenar,0.2 - 0.45 m h och 0.8 - 1.3 m st. I mitten rektangulär grop, 2.5x2 mst och 0.4 m dj, stenfylld. I NV? delen är en större mängd avstenmaterialet bortplockat?Bevuxet med gran, asptelningar samt nyponbusk…