Röse

Röse, närmast kvadratiskt (NNÖ-SSV), 8 - 9 m sida och 1 m h avstenar, 0.2 - 0.4 m st. I mitten är en grop, 3x2 m (V-Ö) intill 0.3 mdj. E SV hörnet en hörnsten, 0.6 m h och 0.8x0.9 m st. Påfördodlingssten som till större delen täcker ytan, särdeles kanterna.I NÖhörnet är en elstolpe med stag i Ö.Bevuxet med aspar samt mindre rönnar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas…