Fossil åker

Område med röjingsrösen 300x90 m (N-S) enligt markering påortofotokartan. Bsekrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

'Bildtext: ''Fossil åker. Riktning 210.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, do…
Fallet
Fallet
Halleby