Fossil åker

Område med röjingsrösen 300x90 m (N-S) enligt markering påortofotokartan. Bsekrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.