Klackens gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

By/Gårdstomt, 80x80 m st (N-S) bestående av en centralt belägen bostadshusgrund, grunden till en ekonomibyggnad och en källargrund.På tomten bevuxet med två lönnar, björkar och sly.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.