Hög

1) Hög, rund, ca 6 m diam och 0.4 m h. I ytan talrika stenar, 0.2- 0.3 m st. Nästan helt överlagrad av odlingssten - småsten, till1 m st block från relativt sen tid. N - Ö och S kanten är fri från odlingssten.2 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Hög, rund, 8 m diam och 0.7 m h. I ytan talrika stenar, 0.2 - 0.3 m st. I mitten är en grop, 1.5 m diam och 0.1 m dj. Uppe på högen och på SÖ - S och V kanten ligger odl…