Stensättning

Stensättning, röseliknande, rund, 13 m siam och 0.5 m h. Fyllningav 0.2 - 0.4 m st stenar samt enstaka 0.1 - 0.5 m st. Fyllningenär delvis övermossad. I mitten är en grop, 3x2 m st (S-N) och intill 0.2 m dj, som blottlägger en kista?I N änden uppstickande gavelhäll, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj.Delvis bortplockad i N. Begränsningen är pga plantering och körskador något diffus.Bevuxet med åtta g…