Röse

Område med borttagna fornlämningar, 190x100 m st (NV-SÖ). Inom området fanns vit besiktningstillfället fyra röseliknande eller stensättningsliknande lämningar vilka bedömdes som röjningsrösen.1) Stensättningsliknande lämning (röjningsröse), rest av, 6x4 m st(SÖ-NV) och 0.25 m h av stenar, 0.1 - 0.3 m st.2) Röseliknande lämning (röjningsröse), oregelbundet rund, 8 m diam och 0.6 m h av stenar, 0.1 …