Björkåsen, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående av en husgrund, 9x6 m (N-S) och 0.2 - 0.4m h. Spismursrest i mitten, 1.7x1.7 m st och 0.7 m h. Skyltad mednamn.Bevuxet med enbuskar samt sly.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.