Fornlämningsliknande lämning

Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.