Fossil åker

Område med röjningsrösen 50x30m (NV-SÖ) enligt markering påortofotokartan.Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.