Fossil åker

Område med röjningsrösen 340x120-140m (NNV-SSÖ) enligt markeringpå ortofotokartan.Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.