Fossil åker

1) Område med röjningsrösen 260x150 m (NV-SÖ) enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.