Överförd

Numret överfört till Mulseryds sn nr 239, se detta RAÄ-nr.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.