Mellbo, Lägenhetsbebyggelse

Toplämning, bestående av en husgrund, otydlig (NNV-SSÖ), spisrösei NNV. Skyltad med namn, MELLEBO.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.