Stensättning

Stensättning, rund, 3.5 m diam och 0.25 m h. Fyllning av 0.2 - 0.4 m st stenar, kraftigt till helt övermossade.Bevuxet med en gran i mitten, i kanten med en rönnbuske och en enbuske.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.