Plats med tradition

Plats med namn. Bergshöjd, högsta partiet av större sådan, ca 800x 200 m(NV-SÖ).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.