Grav markerad av sten/block

Rest sten, gnejs, 1.8 m h, 0.4 m br (NNV-SSÖ) och 0.35 m tj. Uppåtavsmalnande. Stenen lutar ca 22 grader åt ÖNÖ.För skiss, se inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.