Minnesmärke

1. Domarring, 5 m diam bestående av 6 klumpstenar, 0.8 x 0.6 - 0.9 x 0.7 moch 0.2 - 0.6 m h. En sten saknas i Ö. Bevuxen med en enbuske.2 m SÖ om nr 1 är:2. Domarring, 4.5 m diam bestående av 4 klumpstenar, 0.8 x 0.5 - 1x 0.7 m och0.1 - 0.6 m h. En sten är sprucken i två delar. Tre stenar saknas.Bevuxen med en tall.7 - 8 m SSV om nr 2 och 1 m NNV åkerkant är:3. Rest sten, 0.65 m h, 0.8 m br och 0.…