Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, "Björnö backstuga", ca 54x25 m (NÖ-SV), bestående av husgrund efter backstuga 7,5x6 m (N-S), bestående av 3 murar av kantställda 0,15-1 m st stenar. Vid V muren en trappa, bestående av 3 flata hällar, 1,25x0,8 m st och 0,14 m tj. I V delen en spismur, 2x2 m, av 0,15-0,65 m st kallmurade, flata stenar. I mitten finns rester kvar av spisöppningen. Vid husgrunden finns en trästolpe med i…