You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Timmens, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, sentida torpställe, inom ett 120x3o-50 m(NÖ-SV) st område. Bestående av minst 2 husgrundet, samt, straxÖ om områdets mellersta del. 1 kallmurad källare. I områdets Vdel finns dessutom en 2x2 m st stenpackning som sannolikt ingåtti en huskonstruktion samt ett 1.5x1.5 (NÖ-SV) st vattenhål. Soch V om den kallmurade källaren finns 2 kallmurar, 0.5 m h och6 respektive 21 m l. Området…