You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder (varav en med spismusrest), 3 stenmurar,röjningssten, röjda ytor. Beväxt med löv- och barrträd samtfruktträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.