You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensliknande lämning, 3 m diam och 0.1-0.2 m h. Övertorvadmed i ytan 0.1-0.4 st stenar. I anläggningens N del en kantkedjaav 0.3-0.7 m st stenar. Beväxt med en en i SV delenodlingsröse?12 m VNV om 1 ligger ett2) Odlingsröse 3 m diam 0.1-0.2 m h. Fyllning av 0.2-0.4 m ststenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.