You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida gård bestående av 3 husgrunder(varav 2 med spismursrester) 1 brunn3 odlingsröse röjd mark. Beväxt med fruktträd och bärsbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.