You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

1)Bebyggelselämningar, 120-40 m (N-S) betående av 3 husgrunder(varav 2 med spismursrest), 1 stensatt terrassering, 1 tjärdal,ca 5 gropar (potatisgropar?), röjda ytor och enstakaröjningsrösen. 1 husgrund har ingrävd källare och ispismursresten talrikt med slagg (förslaggad sand). Beväxt med bla enstaka fruktträd och bärbuskar. Ställvis högt gläs och tättmed buskar.Omedelbart Ö om 1:2) Bebyggelsepla…