You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gränsmärke

1) Stensättning, rektangulär, 7x5 m (NV-SÖ) och 0.3 m h. Delvisövertorvad med i ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. Rest avkantkedja, 0.1-0.3 m h, av 0.4-0.6 m l stenar. Kantkedjan ärställvis utfallen och borttagen. Ytan är något ojämn ochsmågropig. Beväxt med några lövbuskar.3 m VNV om nr 1 är2) Gränssten, rund, 1.5 m diam och 0.1 m h. Delvis övertorvad medi ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st stena…