You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Evedal, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar sentida f d torp - Inom ett område av 40x20 m(N-S) i form av spisröse efter boningshus. 4 m diam och 0.65 mh. samt i N en raserad trolig jordkällare. Till spisrösettillhörande grundrester kunde vid inventeringstillfället ejpåträffas - kraftig gräsväxtlighet S om området är divförvildade trädgårdsbuskar.Bebygelselämningen uppskyltad av Tuna hembygdsförening.

OBS. Fritexterna är…