You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Plats för bebyggelselämningar. Enligt uppgift avhembygdsföreningen skall har ha funnits 2 torp. Den ena harhetat skäddarstugan och har legat ungefär inom martkerat område.Man kunde för några år sedan se spisröset. Andra namn somförkommit på dessa 2 gårdar är: Catrinelund, Skomarkarstugan,Norrhagen.Torpen kan ha bytt namn efter hand.- Enligt häradskartan 1900 finns här ett torp Skräddarstugan samts…