You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida, inom ett område av 70x20-40 m (Ö-V)bestående avrest av husgund till boningshus samt enstaka stenartill uthus och rester av jordkällare.Grund efter boningshus finns utmed åkerkanten i den S delen, dären stenmur med syrener finns (Ö-V) samt N och intill den resterefter grund samt spisröse.I den NÖ delen finns enstaka stenar sannolikt grundstenar tilluthusbyggnader.I den…