You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Staffanstorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar, inom ett område av 95x40-555 m (NNÖ-SSV)bestående av restav 1 husgrund efter boningshus, (måttenosäkra) i den SÖ delen, samt rester av minst 1 uthus grund, iden NNÖ delen. Rest av jordkällare finns i SSÖ. I V begränsastomten delvis av en syrenhäck. För övrigt beväxt med storafruktträd samt en björk samt gran.Äldre lämningar och kulturlager än de nu synliga kan finnas inomområ…