You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blåmon, Gränsmärke

Gränsmarkering, block, granit, 3,3x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m h.

- - Tillägg dnr 3.4.2-2160-2015: Vid arkeologisk utredning 2014 kunde gränsmärket inte återfinnas på angiven plats utan ca 65 m åt ÖNÖ, dess läge har således justerats. Gränsmärket bestod av en rest sten i mitten, 1,2 m h med 0,9 m l sidor, spetsig upptill. 1 m V och 1 m Ö om är resta stenar 0,7 respektive 0,8 m h med 0,2-0,3 m l sid…