You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hünnsta gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bytomt, Hünnsta bytomt, 190x130 m, (NV-SÖ). Inom angivet området är bebyggelselämningar med olika ålder samt terrasseringar. En husgrund i områdets SÖdel (markerad med punkt i FMIS) har tidigare bedömts som hög men bedöms nu som husgrund, 8x8 m och 0,6 m h. Kraftigt övertorvad med ålderdomligt utseende. Terrasseringarna, särskilt i områdets Sö delar, är 0,3-0,5 m h av 0,2-0,7 m st stenar. En yngr…